Home Telephone Location
logo

GCSE Irish

Irish

Examination Board – CCEA

Aidhmeanna

 • Cúrsa suimiúil sultmhar é a spreagann daltaí chun an teanga fhoghlaim, a úsáíd agus teagmháil a dhéanamh trí mheán na Gaeilge.
 • Scileanna teanga agus tuigse ar an teanga a fhorbairt.
 • Eolas a chothú agus a chur ar phobal na Gaeilge fud fad na hÉireann.
 • Dúshraith a leagadh do staidéar AS/A2.

 

Aims

 • Encourage students to learn, use and communicate in Irish.
 • To develop language skills and understanding.
 • To developan awareness and an understanding of the Irish speaking communities throughout the country.
 • To provide a suitable basis for further study.

 

An Cúrsa

 • Scrúdú Béil. Dhá thoipic le hullmhú. Is féidir á dhéanamh in ardrang a hAon agus a Dó agus beidh ar an mhúinteoir á mharcáil. 30%
 • Aiste. Dhá thoipic faoi stiúr an mhúinteoira. Is féidir an scrúdú a dhéanamh in ardrang a hAon nó a Dó. 30%
 • Scrúdú Éisteachta. 20%
 • Scrúdú scríofa – Triail tuisceána le freagraí i nGaeilge agus i mBéarla. 20%

The Course

 • Oral. Two topics to be prepared (instead of four in previous years). It is possible to do this in S1 or S2 and is teacher assessed. 30%
 • Essay. Two tasks prepared and completed by the student in class. It is possible to do this in S1 or S2. 30%
 • Listening test. 20%
 • Written paper – Comprehension with responses in Irish and English. 20%

 

Obair Chúrsa/ Coursework

Níl obair chúrsa ann ach beidh ar an dalta Aonad 1 & 2 a ullmhú roimh ré.

There is no coursework but candidates will need to prepare material for Unit 1 & 2 in advance.

Imeachtaí Breise/Comórtais

An Ghaeltacht, Feiseanna, Abair, tráth na gceist, aoichainteoirí agus Sciath Mhic Giolla Bhríde (Buaiteoirí 2008 don 14ú  uair) Extra-Curricular / Competitions / The Gaeltacht, Feiseanna, Public Speaking, quizzes, Guest Speakers.

 

 

Fill in the form below and we will contact you as soon as possible.


Tel:
+44 (0) 28 30 262451
Fax:
+44 (0) 28 30 267422
Find Us
See Map